ความคิดเห็น

คุณจำเป็นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของ สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร ก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

Join สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร

แสดงความคิดเห็นโดย พนอ ทิพย์พิมลรัตน์ เมื่อ มีนาคม 2, 2011 เวลา 12:13pm
ขอแสดงชื่นชมคุณครูสมยศ กับโครงการที่มีคุณค่า อีกทั้งตอบสนองจุดเน้นที่ ๕ (น้อมนำหลักปรัชญาฯ)ของสพป.ชพ.๑  อย่าลืมทำกิจกรรมนำผลผลิตออกขายในตลาดนัด และจัดกิจกรรมเก็บออมด้วยนะ จะได้ครบวงจร

ครูไทยเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน "ร้อยดวงใจให้การศึกษา ร้อยปัญญามุ่งพัฒนาเด็กไทย"

เรียนรู้ พร้อมแบ่งปัน

  • ชื่อรูปภาพประจำตัวของสมาชิกในชุมชนนี้ขอความกรุณาให้ใช้ภาพจริงชื่อจริงนามสกุลจริงครับ
  • การอภิปราย เพิ่มภาพ แทรกวิดีโอหรือบันทึกกิจกรรมต่างๆ ขอให้เลือกให้ตรงหัวข้อด้วยครับ
  • ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ