ใช้สูตรคิดคะแนนขีดจำกัดล่าง O-net ป.6 2555 ตรวจสอบดูได้

คะแนนขีดจำกัดล่าง O-net ป.6 2555

ภาษาไทย 45.64
คณิตศาสตร์ 35.72
ภาษาอังกฤษ 36.94
วิทยาศาสตร์ 37.42
สังคมศึกษา ฯ 44.18
สุขศึกษา ฯ 54.79
ศิลปะ 52.23
การงานอาชีพ ฯ 53.80

Views: 3750

ความคิดเห็น

คุณจำเป็นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของ สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร ก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

Join สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร

ครูไทยเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน "ร้อยดวงใจให้การศึกษา ร้อยปัญญามุ่งพัฒนาเด็กไทย"

เรียนรู้ พร้อมแบ่งปัน

  • ชื่อรูปภาพประจำตัวของสมาชิกในชุมชนนี้ขอความกรุณาให้ใช้ภาพจริงชื่อจริงนามสกุลจริงครับ
  • การอภิปราย เพิ่มภาพ แทรกวิดีโอหรือบันทึกกิจกรรมต่างๆ ขอให้เลือกให้ตรงหัวข้อด้วยครับ
  • ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ