ครูรุ่นน้องๆ ควรทำผลงานทางวิชาการ

    

       ในฐานะที่ผมเป็นครูรุ่นพี่ ก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์แก่ครูรุ่นน้องๆ    อายุราชการร่วม ๓๐ ปี  ผ่านร้อนผ่านหนาวมาบนเส้นทางสายนี้ค่อนข้างยาวนาน  เป็นครูผู้สอนมาโดยตลอด  ผ่านผู้บริหารมาเกือบสิบคน  มีความก้าวหน้าในวิถีทางครูพอสมควรเหมาะสมตามเหตุปัจจัยที่ควรจะเป็น    คิดเห็นเรื่องการทำผลงานทางวิชาการเป็นเรื่องสำคัญ  เพราะการทำผลงานทางวิชาการ ก็คือแนวทางที่เราจะก้าวหน้าในวิชาชีพของเรา  อาชีพของเรา  เหมือนแม่ค้าก็ต้องปรับปรุงร้าน  ขยายร้าน  แสวงหาลูกค้าเพิ่ม   เป็นครูก็ต้องสร้างผลงานพัฒนางานของตนเพื่อเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น  เป็นครูนักวิชาการที่เก่งขึ้น  สอนเด็กเก่งขึ้นตามประสบการณ์ที่สร้างสมมา    หรือครูมืออาชีพนั่นเอง  ตำแหน่งของครูมีโครงสร้างให้เห็นอยู่แล้วว่าตำแหน่งใคมีภาระหน้าที่ต่างกันอย่างไร  เหมือนข้าราชการอื่น ๆ โดยทั่ว ๆ ไป    การเลื่อนตำแหน่งจึงเป็นผลพวง หรือผลผลิตของการทำงาน  แม้ว่าหลายคนมีความคิดแตกต่างออกไป  ยึดติดคิดตะขวงใจกับการได้มาของเพื่อนพ้องน้องพี่  หรือเกณฑ์การประเมินจะออกมาอย่างไร ซึ่งสิ่งนั้นไม่สำคัญ เป็นธรรมชาติและธรรมดาของความเป็นไป  เพราะมันเป็นแค่ความรู้สึกที่ไม่ดี  จนบางครั้งเกิดเป็นอคติ    มันไม่ใช่หลักยึดหรือทฤษฎี หลักการแห่งความเป็นจริง  ไม่ใช่เหตุผลที่เราต้องคิดอย่างนั้น  เราน่าจะมองถึงหลักการและเหตุผลที่เป็นจริง อย่างนั้น ๆ  แต่เท่าที่ผมพบเห็นมา  ความคิดเห็นที่ต่างนั้นก็ต้องยอมรับในที่สุดว่าแท้ที่จริงเราก็น่าจะทำผลงานให้ผ่าน  หาทางก้าวหน้าให้ได้ ให้เราได้ตำแหน่งที่เหมาะสม  เมื่อเราเงินเดือนชนเพดาน  เราก็จะนึกเสียดาย  หรือจะรู้เหนื่อยหน่ายว่าไม่ก้าวหน้า เงินเดือนตันแล้วก็เท่านั้น  แรงจูงใจในการทำงานก็พลอยหมดไปด้วย  อันนี้เป็นสิ่งสำคัญ  แทนที่นักเรียนจะได้ครูดี ครูเก่ง  ครูที่มีประสบการณ์มาก  เรากลับชิงเกษียณก่อนกำหนด  หนีเขาไปเสีย  

     ความรู้สึกก็คือความรู้สึก บางทีก็ไม่มีเหตุผล  หลักการก็คือหลักการมีเหตุผลประกอบให้เห็น  ถ้าเรามีหลักคิดที่ถูกต้อง เราก็จะไม่มองพลาดเป้า บิดเบี้ยวไปตามความรู้สึก  ความยากก็ต้องแก้ด้วยความมานะพยายาม  สะสม  ทีละเล็กทีละน้อย  แต่มั่นคงในธงที่ปักไว้  ไม่เอนเอียง  ฝนจะตก  พายุจะกระหน่ำ  คลื่นลมจะแรงเข้ากระทบสำเภาแห่งชีวิตของเรา  ก็ต้องสู้    เมื่อเราถึงฝั่งฝัน  ทุกอย่าก็ดูดีไปหมด  ก็ขอเป็นกำลังใจแก่ครูรุ่นน้อง ๆ ที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางสายนี้ เพื่อหาทางพัฒนางานของตนในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป ก่อนที่จะสายเกินไปครับ 

Views: 149

คำสำคัญ: บทความทางวิชาการ

ความคิดเห็น

คุณจำเป็นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของ สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร ก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

Join สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร

วันนี้เป็นวันเกิดใคร?

ครูไทยเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน "ร้อยดวงใจให้การศึกษา ร้อยปัญญามุ่งพัฒนาเด็กไทย"

เรียนรู้ พร้อมแบ่งปัน

  • ชื่อรูปภาพประจำตัวของสมาชิกในชุมชนนี้ขอความกรุณาให้ใช้ภาพจริงชื่อจริงนามสกุลจริงครับ
  • การอภิปราย เพิ่มภาพ แทรกวิดีโอหรือบันทึกกิจกรรมต่างๆ ขอให้เลือกให้ตรงหัวข้อด้วยครับ
  • ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ