ขอมอบเพลงนี้แด่คุณครูทุกท่าน... ด้วยรัก ศรัทธาและผูกพันในวิชาชีพของตนเอง

แม้เวลาจะล่วงเลยมานานแสนนานแต่อุดมการณ์และจิตวิญญาณ

ของความเป็นครูยังเปี่ยมล้นอยู่ในหัวใจน้อยๆดวงนี้ ... ขออำนวยพรให้คุณครูทุกท่านมีความสุขตลอดไป

http://youtu.be/4QJXI_8mX0g

Views: 716

ความคิดเห็น

คุณจำเป็นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของ สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร ก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

Join สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร

วันนี้เป็นวันเกิดใคร?

ครูไทยเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน "ร้อยดวงใจให้การศึกษา ร้อยปัญญามุ่งพัฒนาเด็กไทย"

เรียนรู้ พร้อมแบ่งปัน

  • ชื่อรูปภาพประจำตัวของสมาชิกในชุมชนนี้ขอความกรุณาให้ใช้ภาพจริงชื่อจริงนามสกุลจริงครับ
  • การอภิปราย เพิ่มภาพ แทรกวิดีโอหรือบันทึกกิจกรรมต่างๆ ขอให้เลือกให้ตรงหัวข้อด้วยครับ
  • ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ