ศ.ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์  ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปิดเผย ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเพภื่ออกประเมินรอบ 3 ว่า ขณะนี้ สมศ.ได้ทำการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ จำนวน 4 รุ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะมีการจัดสอบวัดผลผู้ประเมินภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยขั้นตอนทั้งหมดคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2554 ก่อนที่จะเริ่มออกประเมินสถานศึกษา

             ผอ.สมศ. กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็ก หรือ เนอร์สเซอรี่ที่ถูกกำหนดให้อยู่ในข่ายต้องได้รับการประเมินรอบสามนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ และคาดว่ายังไม่ประเมินในปีงบประมาณ 2554

สำหรับการประเมินสถานศึกษาต้องใช้งบประมาณกว่า 900 ล้านบาท จากที่ได้รับจัดสรร 400 ล้านบาท

             สำหรับกรอบประเมินในศูนย์เด็กเล็กนั้นยังคงใช้รูปแบบตัวบ่งชี้ สามด้าน  ได้แก่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม โดยปรับให้เข้าเกณฑ์การพิจารณาศูนย์เด็กเล็กที่มุ่งเน้นการพัฒนาร่างกายโตสมวัย  การสื่อสารโตสมวัย  เป็นต้น

ผอ.สมศ.กล่าว.

                                                                                   samanaru@hotmail.com  : บันทึก

                                                                                  ที่มา  :  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับ อังคารที่ 19 เมษายน 2554 หน้า 22

    

Views: 138

คำสำคัญ: สมศ.พร้อมออกประเมิน

ความคิดเห็น

คุณจำเป็นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของ สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร ก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

Join สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร

ครูไทยเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน "ร้อยดวงใจให้การศึกษา ร้อยปัญญามุ่งพัฒนาเด็กไทย"

เรียนรู้ พร้อมแบ่งปัน

  • ชื่อรูปภาพประจำตัวของสมาชิกในชุมชนนี้ขอความกรุณาให้ใช้ภาพจริงชื่อจริงนามสกุลจริงครับ
  • การอภิปราย เพิ่มภาพ แทรกวิดีโอหรือบันทึกกิจกรรมต่างๆ ขอให้เลือกให้ตรงหัวข้อด้วยครับ
  • ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ