ข้อสอบutqภาษาไทยประถมศึกษา ฝากพี่พรรณี และครูภาษาไทยทุกคนค่ะ

ข้อสอบutqภาษาไทยประถมศึกษาทำแล้ว แต่ไม่มั่นใจ..เลยนำมาฝากให้ทุกคนช่วยกันคิด เผื่อบางคนยังไม่ได้ทำ(บางข้อ)

20. ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุดของการสอนแบบสะกดคำ

ผู้เรียนได้หลักการอ่าน

ผู้เรียนสามารถสะกดคำได้เอง

เหมาะสมกับลักษณะของภาษาไทย

การอ่านกับการเขียนสัมพันธ์กัน

24. ข้อใดเป็นหัวใจของการสอนวรรณคดี

การสร้างนิสัยรักการอ่านแก่ผู้เรียน

ให้ผู้เรียน เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชาติไทย

ให้ผู้เรียนได้รับรสไพเราะของวรรณคดี

ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านหนังสือตามลำพัง

9. “เป็นหมาวัดริจะเด็ดดอกฟ้าอย่าหวังเลยกลวิธีทางวรรณศิลป์ คือข้อใด

อุปลักษณ์

สัญลักษณ์

อติพจน์

บุคลาธิษฐาน

15. กิจกรรมใดเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารของผู้เรียน

ที่เหมาะสมที่สุดกับนักเรียน ป. 4 - 6

การคัดลายมือ

การเล่าเรื่อง

การเขียนเรียงความ

การโต้วาที

Views: 5139

ความคิดเห็น

คุณจำเป็นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของ สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร ก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

Join สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร

แสดงความคิดเห็นโดย คณิต จันทสโร เมื่อ ธันวาคม 16, 2010 เวลา 5:40am

เหตุผลข้อ๙. หมาวัดก็ไม่มีจริง  ดอกฟ้าก็ไม่มีจริง ล้วนเป็นเหตุเหนือจริงทั้งสิ้น

“ถ้าพี่มีสิบหน้าเหมือนทศกัณฐ์  สิบปากนั้นจะบอกรักเธอ”

ส่วนอุปลักษณ์ แปลเหมือน อุปนัย-นิรนัย

เหตุผลข้อ๑๕. การเขียนเรียงความเป็นการเสนอแนวคิดของเราให้ผู้อื่นรู้(สื่อสาร)ที่ดีที่สุดสำหรับ ป.๔-๖

20.ข  24.ค  9.ง  15.ค

แสดงความคิดเห็นโดย อำพล พรหมน้อย เมื่อ ธันวาคม 8, 2010 เวลา 8:13pm
ไม่เครียด แต่ขนาดไม่ได้สอบ ก็มีการแจ้งว่า ทำคะแนนได้น้อยกว่าก่อนเรียน จึงไม่เข้าใจว่าใครเป็นผู้ทำข้อสอบให้ จึงไม่ได้ทำกิจกรรมต่อ (ปล่อยให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็น ก็เฉยๆไงละ)
แสดงความคิดเห็นโดย สมบูรณ์ อุบลกาญจน์ เมื่อ พฤศจิกายน 30, 2010 เวลา 10:49pm
อย่าไปเครียดกับข้อสอบเลยของพี่ข้อสอบผิดเพียบ เฉลยก็ผิด
แสดงความคิดเห็นโดย พรรณี จันทร์ณรงค์ เมื่อ พฤศจิกายน 19, 2010 เวลา 10:59pm
พี่เฉลยให้น้อง ๆ ตอบได้ 25 คะแนน เพราะไม่มีเวลาศึกษา พี่ยังไม่ได้สอบจะอ่านให้แจ่มแจ้งอาทิตย์นี้ ของคุณครูอุไรเหมือนของพี่ทุกข้อ แต่พี่ไม่มั่นใจข้อ 9 เพราะพี่อ่านแล้ว คำว่า"อุปลักษณ์" หมายถึงการเปรียบเทียบ โดยนัย มีลักษณะคล้ายอุปมา
เช่น หิ่งห้อยฤๅจะแข่งแสงพระจันทร์ อย่าปั้นนำให้หลงตะลึงเงา
ส่วนสัญลักษณ์ หมายถึง สิ่งที่นำมาแสดงออกใช้แทนสิ่งอื่น เพื่อสื่อความหมายให้เกิดภาพ เช่น อันมือไกลเปลไซร้แต่ไรมา คือหัตถาครองพิภพสากล พี่ว่าข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบผู้ชายที่ฐานะตำต้อยเหมือนหมาวัด น่าจะเป็นอุปลักษณ์นะคะ

ครูไทยเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน "ร้อยดวงใจให้การศึกษา ร้อยปัญญามุ่งพัฒนาเด็กไทย"

เรียนรู้ พร้อมแบ่งปัน

  • ชื่อรูปภาพประจำตัวของสมาชิกในชุมชนนี้ขอความกรุณาให้ใช้ภาพจริงชื่อจริงนามสกุลจริงครับ
  • การอภิปราย เพิ่มภาพ แทรกวิดีโอหรือบันทึกกิจกรรมต่างๆ ขอให้เลือกให้ตรงหัวข้อด้วยครับ
  • ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ