ตัวอย่างแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน

สืบเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดเมื่อ 31 ส.ค.-1 ก.ย.53 ที่ผ่านมา เพื่อนครูสนใจกรอบการเขียนแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน จึงนำเสนอแนวทางการเขียนมาให้เป็นแนว ลองพิจารณาและปรับใช้ดูค่ะแผนการยกระดับร.ร..doc

Views: 3481

ความคิดเห็น

คุณจำเป็นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของ สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร ก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

Join สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร

วันนี้เป็นวันเกิดใคร?

ครูไทยเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน "ร้อยดวงใจให้การศึกษา ร้อยปัญญามุ่งพัฒนาเด็กไทย"

เรียนรู้ พร้อมแบ่งปัน

  • ชื่อรูปภาพประจำตัวของสมาชิกในชุมชนนี้ขอความกรุณาให้ใช้ภาพจริงชื่อจริงนามสกุลจริงครับ
  • การอภิปราย เพิ่มภาพ แทรกวิดีโอหรือบันทึกกิจกรรมต่างๆ ขอให้เลือกให้ตรงหัวข้อด้วยครับ
  • ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ