กันยายน 2013 Blog Posts (21)

นิเทศเพื่อการพัฒนา

ดูเนื้อหาทั้งหมด

เพิ่มโดย นางสาวภนิดา นพชำนาญ เมื่อ กันยายน 30, 2013 เวลา 9:50am — ไม่มีความคิดเห็น

ประเมินจุดเน้นจากหน่วยงานต้นสังกัด

ดูเนื้อหาทั้งหมด

เพิ่มโดย นางสาวภนิดา นพชำนาญ เมื่อ กันยายน 27, 2013 เวลา 1:00pm — ไม่มีความคิดเห็น

นำเสนอการเเสดงนักเรียน

เพิ่มโดย นางสาวภนิดา นพชำนาญ เมื่อ กันยายน 27, 2013 เวลา 12:55pm — ไม่มีความคิดเห็น

การประกวดนวัตกรรมที่ประสบผลสำเร็จ

เพิ่มโดย นางสาวภนิดา นพชำนาญ เมื่อ กันยายน 27, 2013 เวลา 12:51pm — ไม่มีความคิดเห็น

กิจกรรมการเรียนในชั้นเรียน

เพิ่มโดย นางสาวภนิดา นพชำนาญ เมื่อ กันยายน 27, 2013 เวลา 12:40pm — ไม่มีความคิดเห็น

งานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้

.doc

เพิ่มโดย นางสาวภนิดา นพชำนาญ เมื่อ กันยายน 27, 2013 เวลา 12:19pm — ไม่มีความคิดเห็น

นวัตกรรมของงานประกันโดยภนิดา นพชำนาญ

อภิธานศัพท์ของงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางาน

เพิ่มโดย นางสาวภนิดา นพชำนาญ เมื่อ กันยายน 27, 2013 เวลา 12:05pm — ไม่มีความคิดเห็น

งานวิจัยในชั้นเรียน

ดาวน์โหลดที่นี่

เพิ่มโดย นางสาวภนิดา นพชำนาญ เมื่อ กันยายน 27, 2013 เวลา 12:00pm — ไม่มีความคิดเห็น

กีฬาเขตปี 2556

IMG_8287.JPG 

เพิ่มโดย นางสาวภนิดา นพชำนาญ เมื่อ กันยายน 27, 2013 เวลา 11:52am — ไม่มีความคิดเห็น

IMG_8286.JPG รูปประชาสัมพันธ์งานกีฬาเขต 2556 ณ สนามกลาง

IMG_8286.JPG รูปประชาสัมพันธ์งานกีฬาเขต 2556 ณ สนามกลาง

ดูเนื้อหาทั้งหมด

เพิ่มโดย นางสาวภนิดา นพชำนาญ เมื่อ กันยายน 27, 2013 เวลา 11:50am — ไม่มีความคิดเห็น

งานภนิดา นพชำนาญ

56.docx

เพิ่มโดย นางสาวภนิดา นพชำนาญ เมื่อ กันยายน 27, 2013 เวลา 11:26am — ไม่มีความคิดเห็น

สุดยอดเด็กชุมพร "สาระวิชาภาษาต่างประเทศ

ดูเนื้อหาทั้งหมด

เพิ่มโดย สุภาภรณ์ นิลยกานนท์ เมื่อ กันยายน 25, 2013 เวลา 4:50pm — ไม่มีความคิดเห็น

แบบประเมินความพึงพอใจของเพื่อนร่วมงาน

แบบประเมินความพึงพอใจของเพื่อนร่วมงานdocx

สามารถใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ ด้านสมรรถนะหลัก-รอง

เพิ่มโดย โชติกา แปลยาว เมื่อ กันยายน 21, 2013 เวลา 8:30am — ไม่มีความคิดเห็น

โครงงาน การสร้างสรรค์ภาพปะติดด้วยวัสดุธรรมชาติ

โครงงาน 

กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ

คณะผู้จัดทำโครงงาน 

                             1 .เด็กหญิงจันทิมา สมศรี                         

                    2. เด็กหญิงอุษา  ฟ้าใส                     

                                3.…

ดูเนื้อหาทั้งหมด

เพิ่มโดย นางสายพิณ ช่วยสกุล เมื่อ กันยายน 15, 2013 เวลา 8:34pm — 2 ความคิดเห็น

เผยแพร่ผลงานวิจัยศิลปะ

การวิจัยในชั้นเรียน

 

 ชื่องานวิจัย                          การพัฒนาและเสริมสร้างสมาธิการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการใช้งานสร้างสรรค์ภาพปะติดจากเศษวัสดุธรรมชาติ

 

                 ผู้ทำวิจัย                               นางสายพิณ ช่วยสกุล

                                                                ครู  ระดับ   คศ.1   โรงเรียนบ้านยายไท

 

                 ระยะเวลาดำเนินการ        สิงหาคม   2555   - …

ดูเนื้อหาทั้งหมด

เพิ่มโดย นางสายพิณ ช่วยสกุล เมื่อ กันยายน 13, 2013 เวลา 2:22pm — 1 ความคิดเห็น

ครูไทยเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน "ร้อยดวงใจให้การศึกษา ร้อยปัญญามุ่งพัฒนาเด็กไทย"

เรียนรู้ พร้อมแบ่งปัน

  • ชื่อรูปภาพประจำตัวของสมาชิกในชุมชนนี้ขอความกรุณาให้ใช้ภาพจริงชื่อจริงนามสกุลจริงครับ
  • การอภิปราย เพิ่มภาพ แทรกวิดีโอหรือบันทึกกิจกรรมต่างๆ ขอให้เลือกให้ตรงหัวข้อด้วยครับ
  • ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ