แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป.6

สวัสดีค่ะ...คุณครูที่เคารพ

   วันนี้มีแผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป.6 ที่ใช้คู่กับหนังสือ smile ของ อจท. มาฝากค่ะ

    ใช้ได้ดี ไม่ได้โฆษณาให้ อจท.  สนใจโหลดเลยค่ะ

  1.  Unit  0.doc
  2. Unit   1.doc
  3. Unit   2.doc
  4. Unit   3.doc
  5. Unit   4.doc
  6. Unit   5.doc
  7. Unit   6.doc
  8. Festival 1.doc