กิจกรรมโครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

รายละเอียดของข่าว

กิจกรรมโครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

เวลา: มิถุนายน 23, 2011 at 6pm to กรกฎาคม 23, 2011 at 7pm
สถานที่: สพป.ชุมพร เขต 1
ถนน: ชุมพร - ระนอง
อำเภอ/จังหวัด: อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์: 0-7757-6458 ต่อ 0 089-871-7210
ประเภทของข่าว: กิจกรรมพัฒนาสังคม
ข่าวโดย: สมศักดิ์ เรืองศรี
ล่าสุด: มิถุนา 23, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้คัดเลือกพื้นที่ตำบลวังไผ่เป็นพื้นที่โครงการสร้างบทบาทและพื้นที่การสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2554 เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ ทักษะการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และและการตั้งครรภ์ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทตามรัฐธรรมนูญ กำหนดจัดงานวันที่ 26 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น ณ ห้างเทสโกโลตัส ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร กิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยง ตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมนันทนาการ การแสดงโชว์ ดนตรีไทยประยุกต์ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น

ป้ายแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

RSVP for กิจกรรมโครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน to add comments!

Join สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร

เข้าร่วมกิจกรรม (1)

วันนี้เป็นวันเกิดใคร?

ครูไทยเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน "ร้อยดวงใจให้การศึกษา ร้อยปัญญามุ่งพัฒนาเด็กไทย"

เรียนรู้ พร้อมแบ่งปัน

  • ชื่อรูปภาพประจำตัวของสมาชิกในชุมชนนี้ขอความกรุณาให้ใช้ภาพจริงชื่อจริงนามสกุลจริงครับ
  • การอภิปราย เพิ่มภาพ แทรกวิดีโอหรือบันทึกกิจกรรมต่างๆ ขอให้เลือกให้ตรงหัวข้อด้วยครับ
  • ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ