รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสา อสพ. รุ่นที่ 64

รายละเอียดของข่าว

รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสา อสพ. รุ่นที่ 64

เวลา: มิถุนายน 3, 2011 at 6pm to มิถุนายน 9, 2011 at 7pm
สถานที่: ห้องประชุมขุนกระทิง 1
ถนน: เอเซีย
อำเภอ/จังหวัด: อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
โทรศัพท์: 0-7757-6458 ต่อ 0 , 089 - 871 -7210
ประเภทของข่าว: สมัครสอบ, อสพ.
ข่าวโดย: สมศักดิ์ เรืองศรี
ล่าสุด: มิถุนา 9, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

             ด้วยกรมพัฒนาชุมชนประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสา พัฒนาชุมชน  อสพ. รุ่นที่ 64 ปี  งบประมาณ 2555  โดยไม่มีข้อผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้ง  จำนวน 100 คน  โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่  30 กันยายน 2555  เป็นเวลา 1 ปี    ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรและวิธีที่กำหนด    และปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิภาคบ้านเกิด    ใช้คุณสมบัติปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขา สามารถดูรายละเอียดที่ http://www.chumphon.cdd.go.th

          รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2554  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต่าง ๆ

         สอบคัดเลือกวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2554  เวลา 09.00 น.สอบข้อเขียน  และเวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์

     

 

 

ป้ายแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

RSVP for รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสา อสพ. รุ่นที่ 64 to add comments!

Join สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร

เข้าร่วมกิจกรรม (1)

ครูไทยเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน "ร้อยดวงใจให้การศึกษา ร้อยปัญญามุ่งพัฒนาเด็กไทย"

เรียนรู้ พร้อมแบ่งปัน

  • ชื่อรูปภาพประจำตัวของสมาชิกในชุมชนนี้ขอความกรุณาให้ใช้ภาพจริงชื่อจริงนามสกุลจริงครับ
  • การอภิปราย เพิ่มภาพ แทรกวิดีโอหรือบันทึกกิจกรรมต่างๆ ขอให้เลือกให้ตรงหัวข้อด้วยครับ
  • ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ