รายละเอียดของข่าว

โครงการส่งเสริมการอ่าน

เวลา: กุมภาพันธ์ 9, 2011 at 6pm to มีนาคม 29, 2011 at 7pm
สถานที่: อาคารสโมสรเขตพื้นที่การศึกษา
ถนน: เอเซีย
อำเภอ/จังหวัด: อำเภอเมืองชุมพร
โทรศัพท์: 077 -576-458 ต่อ 0 , 089-871-7210
ประเภทของข่าว: เงินรางวัล
ข่าวโดย: สมศักดิ์ เรืองศรี
ล่าสุด: กุมภา 9, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบเงินรางวัลแก่สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี 2553

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553  ณ อาคารสโมสรเขตพื้นที่การศึกษา

ให้แก่โรงเรียน  จำนวน 20 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

ปะทิววิทยา  อนุบาลชุมพร  เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม  อนุบาลท่าแซะ

บ้านในห้วย  บ้านหนองผาก  บ้านบางคอย  วัดหัวกรูด  บ้านพรุตะเคียน  บ้านปากด่าน  บ้านชุมโค  บ้านท่ามะปริง  ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) สอาดเผดิมวิทยา บ้านร้านตัดผม  บ้านทรายขาว ไทยรัฐวิทยา 77 ( บ้านเนินสันติ)บ้านเนินทอง และวัดดอนรวบ

          สำหรับเงินรางวัลที่ได้รับนั้น สถานศึกษานำไปดำเนินการต่อยอดการพัฒนาห้องสมุด  การเพิ่มเติมบรรยายกาศห้องสมุดแหล่งเรียนรู้   การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  การจัดหนังสือเพิ่มเติม

ทั้งนี้ให้มีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดใน 4 หมวด  ได้แก่

           1) มาตรฐานด้านผู้บริหาร

           2) มาตรฐานด้านครู

           3) มาตรฐานด้านผู้เรียน

           4) มาตรฐานด้านทรัพยากร สารสนเทศ

          ผู้ดำเนินการสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของตนเองเพื่อพัฒนาได้ทุกระยะและก้าวสู่มาตรฐานที่สูงกว่าเดิมได้    หากมีความพร้อมและสำคัญที่สุด    หากได้ดำเนินการครบถ้วน  ก็สามารถสร้าง

"ห้องสมุด และบรรยากาศที่ดี  ครูบรรณารักษ์/ครูทำหน้าที่บรรณารักษ์ที่ดี   หนังสือที่ดี "  เป็นสิ่งสำคัญที่สุดและเป็นเป้าหมายตรงกับของผู้ใช้ทุกระดับ

 

ป้ายแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

RSVP for โครงการส่งเสริมการอ่าน to add comments!

Join สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร

เข้าร่วมกิจกรรม (1)

ครูไทยเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน "ร้อยดวงใจให้การศึกษา ร้อยปัญญามุ่งพัฒนาเด็กไทย"

เรียนรู้ พร้อมแบ่งปัน

  • ชื่อรูปภาพประจำตัวของสมาชิกในชุมชนนี้ขอความกรุณาให้ใช้ภาพจริงชื่อจริงนามสกุลจริงครับ
  • การอภิปราย เพิ่มภาพ แทรกวิดีโอหรือบันทึกกิจกรรมต่างๆ ขอให้เลือกให้ตรงหัวข้อด้วยครับ
  • ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ