รายละเอียดของข่าว

เกณฑ์มาตรฐาน สมศ.รอบ 3

เวลา: พฤศจิกายน 21, 2011 at 6pm to พฤศจิกายน 22, 2011 at 7pm
สถานที่: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ถนน: เอเซีย
อำเภอ/จังหวัด: อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์: 077-576-458 ,089-871-7210
ประเภทของข่าว: มาตรฐาน, สมศ.
ข่าวโดย: สมศักดิ์ เรืองศรี
ล่าสุด: พฤศจิกา 21, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

     เกณฑ์มาตรฐาน  สมศ. รอบ 3 (พศ.2554-2558 ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พศ.2553 ครอบคลุมมาตรฐานที่ว่าด้วย

           1) ผลการจัดการศึกษา

           2) การบริหารจัดการศึกษา

           3) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

           4) การประกันคุณภาพภายใน

        ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ตัวบ่งชี้  คือ 

           1) กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (8 ตัวบ่งชี้ )

           2) กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ( 2 ตัวบ่งชี้ )

           3) กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสริม ( 2 ตัวบ่งชี้ )

             รวมจำนวน 12  ตัวบ่งชี้

      

ป้ายแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

RSVP for เกณฑ์มาตรฐาน สมศ.รอบ 3 to add comments!

Join สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร

เข้าร่วมกิจกรรม (1)

ครูไทยเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน "ร้อยดวงใจให้การศึกษา ร้อยปัญญามุ่งพัฒนาเด็กไทย"

เรียนรู้ พร้อมแบ่งปัน

  • ชื่อรูปภาพประจำตัวของสมาชิกในชุมชนนี้ขอความกรุณาให้ใช้ภาพจริงชื่อจริงนามสกุลจริงครับ
  • การอภิปราย เพิ่มภาพ แทรกวิดีโอหรือบันทึกกิจกรรมต่างๆ ขอให้เลือกให้ตรงหัวข้อด้วยครับ
  • ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ