ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556

รายละเอียดของข่าว

ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556

เวลา: กรกฎาคม 10, 2013 at 6pm to ตุลาคม 1, 2013 at 7pm
สถานที่: ห้องประชุมขุนกระทิง 1 สพป.ชุมพร เขต 1
ถนน: เอเซีย ตำบลขุนกระทิง
อำเภอ/จังหวัด: อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
โทรศัพท์: 089-871-7210 , 077-576 - 458 ต่อ 0 , FAX 077 -576-458 ต่อ 29
ประเภทของข่าว: บันทึกประวัติ, คำนวณเงินบำเหน็จ, บำนาญ
ข่าวโดย: สมศักดิ์ เรืองศรี
ล่าสุด: Jul 10, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 ก.ค.56 ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากร จำนวน 37 ราย จัดทำรายละเอียดประวัติบุคคลเพื่อเตรียมพร้อมก่อนวันเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน ศกนี้ ได้แก่ น.ส.วันเพ็ญ อำนาจ ศน.นายพูนศักดิ์ ศรีมาลา ผอ.กลุ่มส่งเสริม ฯ ,นายลิขิต อ่ำหิรัญกุล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล,นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทัพ ผอ.ร.ร.บ้านหนองเรือ,นายชำนาญ ฉัตรภูมิ ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดหาดพันไกร,นายวรรณะ ทองเทพ ผอ.ร.ร.บ้านท่าไม้ลาย,นายทวี มุจลินทืร์ ผอ.ร.ร.วัดหัวกรูด,นายมาโนชช ล.ตระกูล ผอ.ร.ร.บ้านสะพลี ฯ,นายนิมิตร คงนิมิตร ผอ.ร.ร.บ้านหินแก้ว,นายสนอง ดาวตุ่น ผอ.ร.ร.บ้านเขายาว,นายอำพล พรหมน้อย รอง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านนาชะอัง,นางจิราภรณ์ วัลลภา ครูร.ร.อนุบาลปะทิว,นางไพพรรณ พลนาการ ครูร.ร.อนุบาลปะทิว,นางสุนีรัตน์ ชลชลา ครูร.ร.อนุบาลท่าแซะ,นางกิจจา ใจแน่ ครูร.ร.เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม,นางแน่งน้อย พูลสวัสดิ์ ครูร.ร.เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม,นางพยุงพร ชุมวรฐายี ครูร.ร.อนุบาลชุมพร,นางสีรุ้ง พัฒน์ลำภู ครูร.ร.บ้านหินกบ,นางละมุน บุปผา ครูร.ร.ประชาพัฒนา,นายมโน คลี่เกษร ครูร.ร.บ้านหาดส้มแป้น,นางปวีณา เชิงไกรยังครูร.ร.วัดเชิงกระ,นางแฉล้ม ธรรมรักษา ครูร.ร.บ้านหนองจันทน์หอม,นางเรณู จิตต์บรรจง ครูร.ร.อนุบาลเมือง ฯ,นางเสาวนย์ ศรีสุธร ครูร.ร.อนุบาลชุมพร,นางวัชรี ชั่งสัจจา ครูร.ร.บ้านคอเตี้ย,นายมานะ แก้วตระกูล ครูร.ร.บ้านหาดภราดรภาพ,นางจรัสศรี มาอยู่ดี ครูร.ร.ชุมชนประชานิคม,นางสุถา ไชยชาญ ครูร.ร.ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ),นางบุษบง จันทร์ศรี ครูร.ร.บ้านทุ่งบิ่น,นางรัชนี ทวิชศรี ครูร.ร.บ้านคลองสูบ ,นายสมาน ครุฑพิจิตร ครูร.ร.ชุมชนบ้านนาชะอัง,นางธีระรัตน์ เซ่งเจริญ ครูร.ร.วัดนาทุ่ง,นางเทวี เวชสุวรรณ ครูร.ร.บ้านท่าไม้ลาย,นางจรรยา เจียมวิจตรกุล ครู.ร.รอนุบาลชุมพร,นางกนกวรรณ ทองรอด ครูร.ร.วัดคูขุด นายประสิทธิ์ บริสุทธิ์ พนักงานขับรถยนต์และ นายสุนันท์ พันธคาร พนักงานบริการ ร.ร.วัดปากด่าน

ป้ายแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

RSVP for ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 to add comments!

Join สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร

เข้าร่วมกิจกรรม (1)

ครูไทยเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน "ร้อยดวงใจให้การศึกษา ร้อยปัญญามุ่งพัฒนาเด็กไทย"

เรียนรู้ พร้อมแบ่งปัน

  • ชื่อรูปภาพประจำตัวของสมาชิกในชุมชนนี้ขอความกรุณาให้ใช้ภาพจริงชื่อจริงนามสกุลจริงครับ
  • การอภิปราย เพิ่มภาพ แทรกวิดีโอหรือบันทึกกิจกรรมต่างๆ ขอให้เลือกให้ตรงหัวข้อด้วยครับ
  • ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ